جزایر مالدیو

مجمع الجزایر مالدیو را 1200 جزیره روی اقیانوس هند تشکیل می‌دهند  که البته از میان این همه جزیره، تنها 202 جزیره از آنها مسکونی است.

مالدیو هم از نظر جمعیت و هم مساحت کوچک ترین کشور قاره آسیاست و زمین های این کشور به طور میانگین 1/5 متر از سطح دریا ارتفاع دارند، بنابراین کم ارتفاع ترین کشور جهان به شمار می‌آید به طوری که بلندترین نقطه این کشور تنها 2/4 متر ارتفاع دارد.

میتوان گفت در مالدیو هر جزیره یک هتل است و در تمام مدت سفر شمادر یک جزیره ساکن هستید برخی از این هتل ها عبارتند از:

SUN ISLAND/PARADISE ISLAND/BANDOS ISLAND/ROYAL ISLAND/KURUMBA/REETHI BEACH/GANGEHI ISLAND/MEERU ISLAND/

 

NIKA ISLAND/ATMOSPHERE/SHERATON