استخرآسمان

استخر آسمان به شکل کشتی بزرگی با استخری به طول ۱۵۰ متر، بر سر ۳ آسمانخراش به فاصله ۲۰۰ متر از زمین در سنگاپور وجود دارد.این پارک دارای گرانترین رستورانها و بارها ، کازینوها و حتی موزه هنرهای مدرن هم هست.