شهربازی سیام پارک

مجموعه سیام پارک شامل : شهربازی و پارک آبی میشود.این مجموعه دارای بزرگترین استخر موج در دنیا بوده و  دارای 13600 متر مربع مساحت می باشد و در کتاب ثبت رکورد گینس ثبت گردیده است. این مجموعه در سال 1975 و با مساحت 120 هکتار افتتاح گردید و در حال حاضر بزرگترین مجموعه به این شکل در جنوب شرق آسیا است که دارای بیش از 30 دستگاه می باشد
این پارک شامل 5 قسمت می باشد : 1-پارک آبی 2-دنیای خانواده 3-دنیای فانتزی 4- دنیای کوچک 5-منطقه ایکس

siam park city bangkok
siam park city bangkok