پارک پرندگان جورانگ

بزرگترین پارک آسیای پاسیفیک با بیشتر از ۲۰ هکتار وسعت، جایگاه بیش از ۹۰۰۰ پرنده از ۶۰۰ گونه مختلف جهانی است. از نکات برجسته این پارک می توان به بلندترین آبشار ساخت بشر با ۳۰ متر ارتفاع و نمایش پنگوئن ها اشاره کرد. در دریاچه فلامینگوها می توانید به صرف غذا در رستورانی ۳ طبقه و شیشه ای که توسط ۱۰۰۱ فلامینگو احاطه شده بپردازید